αποκεφαλίζομαι


αποκεφαλίζομαι
αποκεφαλίζομαι, αποκεφαλίστηκα, αποκεφαλισμένος βλ. πίν. 34

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.